Vera är Maveras digitala ärendehanteringssystem som används av skadereglerare,
medicinska rådgivare och Maveras egna administratörer.