Utbildningar inom försäkringsmedicin

Tillsammans med våra medicinska rådgivare anordnar vi specialanpassade utbildningar
inom försäkringsmedicin riktade till våra kunder.

Utbildningar inom försäkringsmedicin

Utbildningar

Utbildningarna inom försäkringsmedicin kan röra ett visst medicinsk område eller en specifik typ av skada. Deltagarna får en hel dag fylld med föreläsningar, diskussioner och grupparbeten och även ett fullspäckat kompendium att ta med sig hem. Frågeställningar såsom ”Vilket underlag behövs för en korrekt bedömning? Vilka frågor ska ställas till medicinsk rådgivare?” gås igenom och det finns även tillfällen att diskutera egna ärenden. Våra utbildningar har hittills varit väldigt populära och vi har erbjudit dagar inom;

  • Barnmedicin
  • Handkirurgi
  • Neuropsykiatri
  • Odontologi
  • Ortopedi
  • Psykiatri
  • Medicinsk invaliditet vid medfödda sjukdomar

Utbildningarna har varit i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö men vi har såklart även möjlighet att erbjuda utbildning i andra städer.

Hör gärna av er om det finns speciella önskemål gällande framtida utbildningar inom försäkringsmedicin!