Våra tjänster

Vi erbjuder oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning genom ett rikstäckande nätverk av erfarna specialistläkare. Genom vårt digitala ärendehanteringssystem VERA underlättar och effektiviserar vi den försäkringsmedicinska bedömningsprocessen. Vi tar ett helhetsansvar och ser alltid till att rätt läkarkompetens och tillräcklig kapacitet finns tillgänglig för att bedöma våra kunders ärenden. Den digitala processen är säker, kostnadseffektiv, medför kortare handläggningstider och ger en effektiv skadereglering. Tillsammans med våra medicinska rådgivare erbjuder vi även specialanpassade utbildningar inom försäkringsmedicin riktade till skadereglerare.

Försäkringsmedicin

Medicinsk rådgivning

Vi erbjuder oberoende försäkringsmedicinska bedömningar genom ett rikstäckande nätverk av erfarna medicinska rådgivare. Genom en välutvecklad tjänst effektiviserar vi bedömningsprocessen och skapar kortare handläggningstider för våra kunder. Digitaliseringen medför även färre risker, lägre kostnader och en tydlig överblick över dina ärenden.

Läs mer

Utbildning

Tillsammans med våra medicinska rådgivare anordnar vi specialanpassade utbildningar inom försäkringsmedicin riktade till våra kunder.

Läs mer