Vill du arbeta som medicinsk rådgivare hos Mavera?

Mavera samarbetar med fler än 150 försäkringsmedicinska rådgivare i Sverige inom ett brett spektra av specialistområden. Den digitala processen innebär ett flexibelt arbetssätt för dig som medicinsk rådgivare, genom vårt webbaserade ärendehanteringssystem får du en tydlig överblick av dina ärenden och allt underlag samlat på ett lättöverskådligt sätt.

medicinsk rådgivare

Varför medicinsk rådgivare hos Mavera?

Det finns många fördelar med att jobba som medicinsk rådgivare åt Mavera. Förutom en tydlig överblick över dina ärenden kan du även styra över din tillgänglighet och arbetsmängd.

 

    • Flexibelt – du kan själv styra arbetsvolym, arbetsplats och arbetstider. Som rådgivare kan du även välja att sätta dig som otillgänglig i vårt webbaserade system och blir då inte tilldelad nya ärenden under den avsedda perioden.
    • Oberoende – förtroendet för medicinska rådgivare stärks genom att inte vara knuten till ett specifikt bolag.
    • Månadsvisa ersättningsunderlag genereras automatiskt från Mavera – en stor tidsbesparing då ingen administration av egna fakturor krävs. Denna sammanställning kan även användas direkt i den egna bokföringen.
    • Digital tjänst – ingen posthantering.
    • Nya medicinska rådgivare får handledning från erfarna rådgivare.

 

Mavera anordnar kontinuerligt träffar, så kallade workshops, för de medicinska rådgivarna inom respektive specialistområde vilket brukar vara väldigt uppskattad. På dessa workshops diskuteras fallstudier och aktuella ämnen och vi vill att rådgivarna i vårt nätverk ska närvara på en regelbunden basis. Vi brukar även bjuda med kunder för att delta på dessa möten. Vår ambition är att anordna återkommande workshops för respektive specialistområde, vissa specialistområden oftare än andra.

Samtliga av våra medicinska rådgivare ska ha genomgått eller ha en pågående fyrstegsutbildning enligt rekommendationer från Svensk Försäkring. De ska även följa de etiska riktlinjerna utfärdade av Föreningen för Medicinska Rådgivare.

Hör gärna av dig

Är du specialistläkare eller medicinsk rådgivare och intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om rollen som rådgivare? Kontakta oss så berättar vi mer!

Mavera hanterar granskningen av ärenden på ett elegant och smidigt sätt med lätt tillgång till information och en snabb interaktion med skadereglerarna. Plattformen är enkel, användarvänlig och har förbättrats under den tid jag arbetat med den. Det skulle kunna tjäna som inspiration och föredöme för andra verksamheter som arbetar med informationsöverföring och återkoppling, inte bara försäkringsbolag.

Olle Svensson, Professor, specialist i ortopedi

Mavera har ett i mina ögon, mycket smidigt system –lättöverskådligt, tillåter snabba kontakter med handläggare vid frågor och tveksamheter, användarvänligt. Supporten från Mavera är även den lättillgänglig och omedelbar – ser hela ”kitet” som en förebild för flera branscher.

Ingrid Ekenman, Med Dr, specialist i ortopedi

Mavera är ett fantastiskt hjälpmedel i en personskadereglerares vardag och är både användarvänligt och lätt att arbeta i. Man får snabba svar från supporten som alltid är väldigt hjälpsamma och villiga att ta emot förslag på förbättringar för att utveckla systemet. Med Mavera blir vi mer tidseffektiva samtidigt som vi får en snygg, samlad bild av ärendet och dess historik i en strukturerad vy.

Kristina Löthman, skadereglerare Moderna