Avtal med norska advokatfirmor

Gå tillbaka
  • 0
  • 16 oktober, 2019

Mavera har ingått avtal med Langseth Advokatfirma DA och Advokatfirmaet Ness Lundin DA 

Mavera fortsätter sin expansion på den nordiska marknaden genom att ha skrivit avtal med två av de ledande advokatbyråerna på ombudssidan i Norge, Langseth Advokatfirma DA och Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Langseth erbjuder rådgivning och hjälp till företag, organisationer och privatpersoner inom de flesta rättsområden, med huvudmål att kunna erbjuda klienter god service och personlig uppföljning. Ness Lundin har i mer än 25 år bidragit till rättsutveckling i Norge. Man har också drivit ärenden för EFTA:s domstol och Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) i Strasbourg. 
– Vi ser detta som ett viktigt strategiskt genombrott för oss i Norge, berättar Christin Verkland, Business Developer på Mavera och ansvarig för Maveras expansion och etablering i Norge. 

– Rättsprocessen ser annorlunda ut i Norge; juridisk hjälp ingår i större utsträckning i personförsäkringsprodukterna vid tvister. Det finns inte heller nämndsystem på samma sätt som i Sverige, berättar Christin. 

För Maveras expansion i Norge är det extremt viktigt att skapa förtroende och stöd i alla centrala miljöer, där kvalitetssäkringen är oerhört viktig. Arbetet med att säkerhetsställa trygghet och bästa möjliga praxis i Norge är något som sker löpande. 

– Vi vill skapa en tjänst som genomsyras av oberoende, effektivitet och god kvalitet, avslutar Christin. 

Mavera ser med glädje på ett fruktfullt samarbete med Langseth och Ness Lundin! 


Elias Hemmilä
elias.hemmila@mavera.com

Mavera är den oberoende parten vid försäkringsmedicinsk rådgivning. Maveras tjänster hjälper försäkringsbolag, skaderegleringsbolag, juridiska ombud och advokatbyråer att få oberoende medicinsk rådgivning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt. 

Vill du komma i kontakt med Mavera? Fyll i vårt kontaktformulär eller nå oss direkt på telefon eller e-post. 

info@mavera.se | Tel: +46 8 400 239 00