Integritetspolicy

Mavera värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Mavera (”vi”/”oss”/”vår”/”personuppgiftsansvarig”) samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter.

Vi vill uppmärksamma dig på att Maveras digitala kanaler ibland kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Följer du en länk till en extern webbsida uppmanar vi dig att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

 

Vilka är vi?

Mavera AB
Org. nummer 556758-3702
Barnhusgatan 3
11123 Stockholm
Telefon: 08-400 239 00
E-post: dataskyddsombud@mavera.com

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Mavera behandlar personuppgifter om dig när du anmäler dig för nyhetsbrev, fyller i intresseformulär för våra tjänster, ansöker om arbete som medicinsk rådgivare, anmäler dig till en av våra utbildningar, kontaktar vår supportavdelning eller när du på annat sätt är i kontakt med oss och lämnar uppgifter om dig. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas.

 

På vilken grund behandlar vi personuppgifter om dig och hur länge?

Mavera behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast om vi har en laglig grund att göra det.

Vi behandlar främst dina personuppgifter med stöd i att vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas eller för att vi har fått ditt samtycke till behandling;

 

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
Anmälan av nyhetsbrev Intresseavvägning Tills dess att du avanmäler dig från prenumerationen och/eller återkallar ditt samtycke
Direkt marknadsföring Samtycke (om vi inte har en relation med dig) / intresseavvägning (om vi har en relation med dig) Tills dess att du återkallar ditt samtycke eller anger att du inte längre vill ha marknadsföringsmeddelanden från oss
Anpassning av webbsidan enligt dina personliga preferenser Intresseavvägning Se cookie policy
Förbättring/utveckling av webbsidan Intresseavvägning Se cookie policy
Hantera din intresseanmälan att veta mer om våra tjänster, inklusive skicka material till dig Intresseavvägning Tills dess att du anger att du inte längre vill ha information från oss
Behandla din ansökan att bli medicinsk rådgivare Intresseavvägning Sparas under ansökningstiden och så länge som du är medicinsk rådgivare
Hantera din anmälan till någon av Maveras utbildningar Intresseavvägning Tills dess att utbildningen är genomförd och utvärderad

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har vägt vårt intresse för behandling mot ditt eventuella intresse för icke behandling.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Mavera sparar och använder endast de uppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera din ansökan om att bli medicinsk rådgivare eller att upprätthålla vår relation. De flesta personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig har frivilligt lämnats av dig, t.ex. i samband med att du interagerar med oss. Om du inte lämnar viss information som vi efterfrågar, finns det en risk för att vi inte kan tillmötesgå din begäran eller hantera din intresseanmälan. [Obligatorisk information som vi efterfrågar är märkt med en asterix* på webbplatsen.]

Personuppgifter vi kan komma att samla in är följande;

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Land [du bor/arbetar i]
 • Region [du bor/arbetar i]
 • Om ansökan som medicinsk rådgivare; information gällande din profession såsom medicinskt specialistområde, licensierings-år, ev kurs i försäkringsmedicin, erfarenhet i försäkringsmedicin, nuvarande anställning, CV samt företagsuppgifter

Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, såsom IP-adress, unikts enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Läs gärna Maveras cookiepolicy för mer information om vår hantering av cookies.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (LinkedIn) kan vi också få information om din profil och dina interaktioner på plattformen från leverantören.

 

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Mavera använder sig av vissa leverantörer för att kunna uppfylla dina förfrågningar och förbättra våra tjänster/utskick. Dessa leverantörer kan komma att behandla de personuppgifter som vi har samlat in om dig. Leverantörerna kan antingen behandla personuppgifterna på vårt uppdrag (sk. ”personuppgiftsbiträden”) eller i egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga. Mavera använder sig av följande tjänster för behandling av dina personuppgifter:

 • Email-utskick för nyhetsbrev
  Mavera använder en tredjepartstjänst för att på företagets hemsida samla in e-postadresser som vi sedan kan skicka nyhetsbrev till. Om du anmäler dig till nyhetsbrev skickas först ett e-postmeddelande där prenumerationen måste godkännas, därefter sparas e-postadressen. I varje nyhetsbrev som Mavera skickar finns en länk för avregistrering.
 • CRM-lösning
  Mavera använder en tredjepartstjänst för att på företagets hemsida samla in intresseanmälningar för våra tjänster. Om du anmäler intresse lagras dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer i tjänsten.
 • Möteshantering
  Mavera använder en tredjepartstjänst för att på företagets hemsida samla in anmälningar till våra utbildningar och workshops. Om du anmäler dig till en utbildning sparas ditt namn, e-postadress, telefonnummer och det bolag du arbetar för.
 • Utvärderingstjänst
  Mavera använder en tredjepartstjänst för att skicka utvärderingar till de som närvarat på våra utbildningar. Personuppgifter i form av e-postadress lagras i tjänsten.
 • Google
  Mavera använder Google Analytics som statistikverktyg för att få en bild av hur du använder webbplatsen. Informationen som genererats av Google Analytics genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

 

Behandlas dina personuppgifter i land utanför EU/EES?

Mavera och våra personuppgiftsbiträden behandlar i huvudsak dina personuppgifter endast inom EU/EES. I den mån du besöker vår webbplats kan vi dock komma att placera tredjepartscookies på din enhet som överför och lagrar t.ex. din IP-adress i andra länder, inklusive USA. För mer information, vänligen se vår cookie policy.

Om vi överför dina personuppgifter till land utanför EU/EES lovar vi att först säkerställa att mottagaren uppfyller EU:s krav på skydd av personuppgifter, antingen genom att mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov) eller genom att vi har ingått någon av EU:s modellklausuler (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära att:

 • Få tillgång till och få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig
 • Felaktiga personuppgifter rättas.
 • Dina personuppgifter raderas (t.ex. om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för det ändamål de samlades in för, om du tar tillbaka ditt samtycke eller om behandlingen inte är laglig).
 • Vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast lagra dem (t.ex. om du bestrider uppgifternas riktighet, behandlingen inte är laglig, det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det ändamål de samlades in för eller om du har invänt mot behandlingen).
 • Få de uppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar baserat på ditt samtycke flyttade till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat allmänt maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Mavera slutar behandla dina personuppgifter (om du anser att ditt intresse att uppgifterna inte behandlas väger tyngre än vårt intresse för behandling). Du har alltid rätt att be oss sluta behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.
 • Återkalla ditt samtycke till behandling. Återkallandet kommer gälla för framtida behandling, men påverkar inte giltigheten av redan utförd behandling.

Kontakta oss genom vårt dataskyddsombud om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter och anser att de behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du också alltid rätt att när som helst klaga till behörig tillsynsmyndighet. Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller jobbar i samt tillsynsmyndigheten i det land där du anser att överträdelsen skedde.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Mavera behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Maveras dataskyddsombud via post eller e-post:

Post:
Mavera AB
Dataskyddsombud
Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@mavera.com

 

Ändring av denna integritetspolicy

Mavera kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi kommer att informera dig vi e-post om så sker. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Maveras webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-08-08