Category

Nyheter

Kontraheringsplikten

By | Nyheter | No Comments

Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen

Maveras kvalitetsansvarige Anders Andersson deltog under gårdagen på en kurs i försäkringsjuridik inom riskbedömning med fokus på kontraheringsplikten. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som inskränker försäkringsbolagens möjligheter att neka, begränsa eller fördyra en försäkring. Den berör individuella personförsäkringar, såsom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar och har som syfte att ge ett stärkt skydd för konsumenter som vill teckna en försäkring.…

Läs mer

Nytt specialistområde

By | Nyheter | No Comments

Rådgivare inom rättsmedicin

Vi har rekryterat en medicinsk rådgivare inom rättsmedicin för den svenska marknaden, vilket blir ett helt nytt specialistområde i vårt ärendehanteringssystem Vera. Ärenden som bedöms av rättsmedicinare kan exempelvis vara fall där dödsorsaken ska fastställas.

Har ni ett försäkringsärenden där ni är osäkra på vilket specialistområde det gäller kan ni alltid ringa till vår supporttelefon (08-400 239 00) och rådfråga våra skadespecialister Christina Mickos och Jan Boman.…

Läs mer

Mavera fortsätter den nordiska expansionen

By | Nyheter | No Comments

Nya kunder i Danmark och Norge.

Mavera har startat 2018 starkt med två nya kunder i Norge och i Danmark, de erbjuder bägge skaderegleringstjänster för främst arbetsskador men även inom trafik, sjuk- och olycksfall. Det som var avgörande i valet av Mavera som strategisk partner är att de bägge ser ett stort värde i att kunna erbjuda sina kunder oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning.…

Läs mer

Mavera är ett superföretag

By | Nyheter | No Comments

Mavera – Ett Superföretag 2017

Vi är stolta över att Veckans Affärer och Bisnode har utsett Mavera till ett av Sveriges superföretag 2017! Prestationen är baserad utifrån sex parametrar;

  • Tillväxt
  • Vinst
  • Avkastning
  • Effektivitet
  • Kapitalstruktur
  • Finansiering

De sex olika kategorierna har sedan jämförts med referensvärden baserade på prestationen hos andra företag med motsvarande storlek och verksamhet, detta för att göra jämförelsen konjunkturoberoende och storleksneutral.…

Läs mer

Mavera – DI Gasell 2017

By | Nyheter | No Comments

Mavera -DI Gasell 2017

Maveras snabba tillväxt de senaste åren har uppmärksammats av Dagens Industri och vi tilldelats utmärkelsen Gasellföretag i
Sverige 2017. Färre än 0,5 procent av Sveriges företag utses till DI Gaseller.

”Den här utmärkelsen värderar vi väldigt högt. Vi har målmedvetet sedan starten 2008 arbetat med att leverera Oberoende
Försäkringsmedicinsk Rådgivning.…

Läs mer

Ny kund i Danmark!

By | Nyheter | No Comments

Ny kund i Danmark!

Maveras nordiska expansion fortsätter. Vi har nu inlett samarbete med ett av Danmarks största försäkringsbolag med start från 2017-04-01. Vi tycker det är glädjande att även bolag utanför Sverige vågar ta steget att anlita oberoende försäkringsmedicinsk expertis. Detta blir vår tredje kund i Danmark och vi ser fram emot ett långsiktigt och nära samarbete.

Läs mer